Кошик
1130 відгуків
+380 (50) 624-63-30
+380 (96) 068-24-34
+380 (50) 743-08-08
вул. Роднікова 86, Кропивницький, Україна
Кошик
Green-estate

Стандарти на засоби захисту рук

Стандарти на засоби захисту рук

В залежності від діючих ризиків потрібно застосування ЗІЗ рук з різним набором захисних властивостей. У відповідності з виробничими ризиками діє класифікація ЗІЗ рук за видами захисту. Вітчизняна і Європейська класифікація подібні, але стандарти діють в Європі більш чітко визначають вимоги до захисним властивостям. Крім того РФ готується до переходу на нові Гости ЗІЗ рук, які будуть засновані на чинних Європейських стандартах EN. До членів Європейського комітету з стандартизації відносяться державні органи стандартизації Австрії, Бельгії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Сполученого Королівства. Залежно від призначення і захисних властивостей ЗІЗ рук за Російськими стандартами поділяються на 14 груп і 37 підгруп:

Умовне позначення різних груп і підгруп ЗІЗ рук у відповідності з ГОСТ 12.4.103

Група (вид захисту)

Підгрупа (умови та захисту область)

Умовне позначення

Від механічних впливів

Від стирання

Від проколів, порізів

Від вібрації

Ми
Мп
Ма

Від підвищених температур

Від теплового випромінювання

Від відкритого полум'я

Від іскор, бризок розплавленого металу, окалини

Від контакту з нагрітими до 100проповерхнями

Від контакту з нагрітими від 100оС до 400проповерхнями

Від контакту з нагрітими вище 400проповерхнями

Ти
То
Тр

Тп100
Тп400
Тб

Від знижених температур

Від знижених температур

Від контакту з охолодженими поверхнями

Тн
Тхп

Від пилу

Від пилу скловолокна, азбесту

Від дрібнодисперсного пилу

Від крупнодисперсной пилу

Пс
Пм
Пк

Від токсичних речовин

Від рідких токсичних речовин

Від твердих токсичних речовин

Від газоподібних токсичних речовин

Яж
Ят
Яг

Від води та розчинів нетоксичних речовин

Водонепроникні

Водотривкі

Вн
Ву

Від розчинів кислот

Від кислот концентрацією вище 80% (H2SO4)

Від кислот концентрацією від 50 до 80% (H2SO4)

Від кислот концентрацією від 20 до 50% (H2SO4)

Від кислот концентрацією до 20% (H2SO4)

Кк
К80
К50
К20

Від лугів

Від розплавів лугів

Від розчинів лугів концентрацією вище 20%

Від розчинів лугів концентрацією до 20% (NaOH)

Щр
Щ50
Щ20

Від органічних розчинників, в тому числі лаків і фарб на їх основі

Від ароматичних речовин

Від неароматических речовин

Від хлорованих вуглеводнів

Оа
Він
Ох

Від нафти, нафтопродуктів, мастил та жирів

Від сирої нафти

Від нафтових мастил і важких фракцій

Від рослинних і тваринних масел і жирів

Від твердих нафтопродуктів

Нс
Нм
Нж
Нт

Від шкідливих біологічних факторів

Від мікроорганізмів

Від комах

Бм
Бн

Від радіоактивних речовин і рентгенівських випромінювань

Від радіоактивних забруднень

Від рентгенівських випромінювань

Рз
Рн

Від електричного струму, електростатичних зарядів, електричних і електромагнітних полів

Від електричного струму напругою до 1000В

Від електричного струму напругою вище 1000В

Від електростатичних зарядів, полів

Від електричних полів

Від електромагнітних полів

Ен
Ев
Ес
Еп
Ем

Сигнальна

-

З

 

Класифікація захисних рукавичок за Європейськими нормативами (основні види захисту):

EN388 - від механічних впливів

EN407 - від підвищених температур

EN374 - від хімічних речовин і мікроорганізмів

EN511 - від знижених температур

Згідно з нормативами EN при випробуваннях захисних рукавичок встановлюється фактичне значення стійкості до досліджуваного ризику. У наведених нижче розділах наведені можливі показники стійкості рукавички до досліджуваного ризику по кожному конкретному стандарту (діапазон значень в дужках). Нанесення на рукавичку даних про випробування поруч з піктограмою або номером стандарту – обов'язково для Європи і США (нормативи США дещо відрізняються від Європейських, але в цілому побудовані на єдиній основі) . Після написання стандарту або відповідної піктограми слідують ряд цифр є показниками захисних властивостей. Якщо значення 0 – це означає, що результат проходження тесту нижче 1, якщо в послідовності зазначено Х – це означає, що тест не проводився. Використовувана в стандартах класифікація захисних властивостей дозволяє швидко і достовірно оцінити захисні властивості сертифікованих за цим стандартом рукавичок.

Механічні дії

Найбільш поширеними засобами індивідуального захисту рук є рукавички і рукавиці для захисту від механічних пошкоджень. Основними вимогами до захисних властивостей ЗІЗ від механічних впливів за стандартами є опір до стирання матеріалу, з якого виготовлена рукавичка або рукавиця.

Європейський стандарт застосовується до всіх рукавичкам, призначеним для захисту від фізичного і механічного впливу, пов'язаного з стиранням, порізом, проколом, розривом і ударних різанням. Цей стандарт не застосовується до антивібраційним рукавичок. За Європейськими нормами EN388 оцінюється механічна міцність рукавичок за чотирма показниками:

A — стійкість до стирання (0-4);
B — стійкість до порізів (0-5);
C — стійкість до розриву (0-4);
D — стійкість до проколів (0-4).

Тести за показниками

0

1

2

3

4

5

A Міцність на стирання (кількість циклів)

< 100

100

500

2000

8000

-

B Міцність на розріз (індекс)

< 1.2

1.2

2.5

5.0

10.0

20.0

C Сила необхідна для розриву (ньютон)

< 10

10

25

50

75

-

D Сила необхідна для проколу (ньютон)

< 20

20

60

100

150

-

 

Міцність на розріз випробовується на спеціальному устаткуванні з дисковим ножем (методика заснована на кількості обертів ножа до появи розрізу).

Випробування на стійкість до ударних порізів проводяться шляхом скидання металевого леза масою 1050 г з висоти 150мм (тільки для спеціалізованої продукції, наприклад кольчужних рукавичок із сталі).

При проведенні більшості робіт вимоги до рукавиць обмежуються захистом від стирання і розриву і на ці показники необхідно звертати увагу в першу чергу.

Підвищені температури

Основні вимоги до ЗІЗ рук для захисту від підвищених температур за стандартом – стійкість до відкритого полум'я і іскрам, бризок металу.

Європейський стандарт EN407 «Рукавички з термостійкого матеріалу (для захисту від дії підвищених температур і/або вогню)» у повній мірі дозволяє оцінити властивості рукавичок. Згідно стандарту EN407 термостійкість оцінюють по шести факторів:

A – стійкість до займання (0-4)

B – стійкість при контакті з розжареною поверхнею (0-4)

C – стійкість до конвекційному теплу (0-4)

D – стійкість до тепла випромінюється (0-4)

E – стійкість до бризок розплавленого металу (0-4)

F – стійкість до контакту з краплями (виплесками) розплавленого металу (0-4)

При проведенні більшості робіт пов'язаних з підвищеними температурами одночасно потрібна наявність механічного захисту EN 407 регламентує показники механічного захисту, обов'язково, не нижче 1, на що необхідно звертати увагу (рукавички з спілка або спеціальних матеріалів – кевлара, кермеля, номекса тощо). Ряд робіт, навпаки, не вимагає високої механічної захисту і часто досить спеціальних рукавичок виготовлених з бавовни.

Агресивні середовища

У Російському стандарті, для оцінки захисних властивостей, за основу прийнята стійкість рукавички до розчинів сірчаної кислоти і гідроксиду натрію (їдкого натру). Стійкість оцінюють за двома показниками – концентрація– 20%, 50%, 80%, понад 80% (наприклад, К20Щ20, КкЩ50) і за часом проникнення речовини через рукавичку – Тип 1 і Тип 2 Тип 1 – час проникнення більше, рукавички міцніше). Оскільки біологічний захист відноситься до окремої групи, випробування проводиться тільки для спеціалізованих рукавичок. Європейський стандарт EN374 відображає захисні властивості рукавичок при взаємодії з хімікатами і мікроорганізмами.

Захист від мікроорганізмів – стійкість до проникнення мікроорганізмів через пори в матеріалі, шви, проколи і інші пошкодження матеріалу.

Стійкість при взаємодії з хімічними речовинами – время (измеренное время), за которое химическое вещество начнет проникать через материал перчатки. Дополнительно используются три категории: 3- защита от минимальных рисков (до 2007 г. это бытовые перчатки, с 2007 года они маркируются отдельной  пиктограммой) , 2 – защита от рисков, 1 защита от рисков, приводящих к необратимым последствиям для здоровья (2 и 1 категории – промышленные перчатки). Категория относится к классу опасности химических веществ, а стойкость к веществам оценивается как время защитного действия (класс защиты от 1 до 6).

Время защитного действия

Индекс защиты

Время защитного действия

Индекс защиты

> 10 минут

class 1

> 120 минут

class 4

> 30 минут

class 2

> 240 минут

class 5

> 60 минут

class 3

> 480 минут

class 6

 

1 класс – бытовые перчатки, 2 и выше – промышленные (химически стойкие).

Химически стойкие перчатки маркируются  соответствующей пиктограммой и 3 буквами. Эти буквы указывают вещества из нижеприведенной таблицы (буквенные коды), по которым получены положительные результаты испытаний, и тест показал стойкость перчаток не менее 30 минут.

Буквенный код  

Вещество

Класс

A

Methanol

Primary alcohol

B

Acetone

Ketone

C

Acetonitrile

Nitrile Compound

D

Dichloromethane

Chlorinated paraffin

E

Carbone disulphide

Sulphur containing organic compound

F

Toluene

Aromatic hydrocarbon

G

Diethylamine

Amine

H

Tetrahydrofurane

Heterocyclic and ether compound

I

Ethyl acetate

Ester

J

n-Heptane

Saturated hydrocarbon

K

Sodium hydroxide 40%

Inorganic base

L

Sulphuric acid 96%

Inorganic mineral acid

Ввиду того, что при различных концентрациях и составах агрессивных веществ защитные свойства перчаток отличаются, для определения реальной стойкости перчатки к химическим воздействиям необходимо использовать данные лабораторных испытаний.

От пониженных температур

В стандарте выделяется группа перчаток от пониженных температур с двумя подгруппами - защита от пониженных температур и контакта с охлажденными поверхностями.

Європейський стандарт EN511 відноситься до рукавички для захисту рук від температур до-50С. Захисні властивості визначаються трьома характеристиками:

A – захист від конвекційного холоду (0-4)

B – захист від прямого контакту з охолодженою поверхнею (0-4)

C – водонепроникність (0-1) – Клас 1 – стійкість не менше 30 хвилин

Інші статті

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner